Obat Asam Urat dan Awet Muda

Obat Asam Urat dan Awet Muda
Obat Asam Urat dan Awet Muda

Kamis

RUMAH YANG DIDATANGI MALAIKAT

Malaikat adalah makhluk suci ciptaan Allah SWT yang senantiasa taat dan patuh serta bertasbih terhadap penciptaNya. Rumah yang didatangi oleh malaikat membuat penghuninya merasa tenang, tentram dan bahagia.

Rasulullah SAW Bersabda“ Malaikat tidak akan memasuki rumah yang didalamnya terdapat anjing dan Rumah yang didalamnya terdapat patung” (HR.Muslim)

Kriteria Rumah yang dijauhi oleh malaikat adalah :
1.    Rumah yang didalamnya terdapat anjing
2.    Rumah yang didalamnya terhadap patung
Rasulullah SAW Bersabda “ Siapakah orang yang lebih berbuat Dzalim selain  Orang yang bekerja membuat sesuatu yang menyerupai citaanNya” (HR.Muslim)
3.    Rumah yang kotor dan berbau tidak sedap
4.    Rumah yang penghuninya tidak pernah melaksanakan shalat
Rasulullah SAW Bersabda “Sinarilah Rumah kalian dengan shalat dan bacaan ayat Suci Al Qur’an” (HR. Baihaqi)
Rumah yang Penghunya tidak pernah melaksanakan shalat akan terlihat kelam dan jauh dari rahmat Allah SWT.
5.    Rumah yang penghuninya tidak pernah melantunkan ayat suci Al Qur’an
Rasulullah SAW Bersabda “ Orang yang pandai membaca AlQur’an akan ditempatkan bersama kelompok para malaikat yang terpuji dan orang yang terbata – bata membacanya akan mendapatkan dua pahala” (HR.Bukhori)
Rasulullah bersabda “ Jika ada suatu kaum berkumpul untuk membaca ayat – ayat suci al Qur’an maka baginya Ketenangan jiwa, dilimpahi rahmat Allah, dikelilingi para malaikat dan disebut namanya kelak di akhirat” (HR.Muslim)
6.    Rumah yang suaminya tidak menyanyangi istri dan anaknya serta istri yang durhaka pada suaminya.

7.    Rumah yang penghuninya mempunyai sifat pelit