Obat Asam Urat dan Awet Muda

Obat Asam Urat dan Awet Muda
Obat Asam Urat dan Awet Muda

Minggu

AWAL MULA KERUSAKAN

        Sesungguhnya kerusakan yang mula pertama terjadi pada Bani Israil, yaitu manakala seseorang bertemu dengan kawannya dan berkata,

        "Wahai kawanku, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang kau lakukan itu karena perbuatan itu tidak boleh kau lakukan".

        Kemudian pagi harinya ia bertemu lagi dan kawannya juga sedang melakukan perbuatan terlarang itu, tetapi ia tidak mengingatnya lagi, bahkan ia menemaninya untuk makan-makan, minum-minum dan duduk-duduk. Bila mereka telah berbuat seperti itu semua, maka Allah mengunci hati masing-masing dari mereka itu.

        Kemudian Rasulullah saw.membacakan ayat Al-Qur'an,"Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknati melalui lisan Dawud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Kamu melihat kebanyakan tolong-menolong dengan orang kafir (musyrik). Sesunggunya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong mereka, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik".
    
        Kemudian Rasulullah saw.bersabda pula, "Janganlah demikian, demi Allah kamu sekalian harus senantiasa mengajak untuk berbuat baik dan melarang dari perbuatan munkar, cegahlah orang yang berbuat aniaya dan kembalikanlah ia ke jalan yang benar serta kamu harus membatasi diri di dalam mengajak kepada kebenaran itu, atau kalau tidak niscaya Allah akan mengunci hati masing-masing dari kamu sekalian, kemudian Allah akan mengutuk kamu sebagaimana ia telah mengutuk Bani Israil" (HR.Abu Dawud dan Turmudzi dari Ibn Mas'ud)