Obat Asam Urat dan Awet Muda

Obat Asam Urat dan Awet Muda
Obat Asam Urat dan Awet Muda

Rabu

DAJJAL

        Pada suatu hari, Rasulullah saw.bercerita panjang kepada para sahabat tentang Dajjal. Bahwa Dajjal akan datang dan tidak dapat memasuki jalan-jalan dan lereng-lereng bukit di Madinah. Maka dia berhenti di kawasan tanah yang tandus dan gersang (tiada pepohonan yang tumbuh) yang terletak di luar Madinah.

        Maka keluar pada hari itu seorang lelaki yang terbaik, lalu lelaki itu berkata kepada Dajjal,"Aku bersaksi sesungguhnya engkau ini adalah Dajjal sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasulullah saw.dalam haditsnya".

        Dajjal pun bertanya,"Bagaimana pendapat kamu sekiranya aku mematikan yang ini kemudian aku menghidupkannya seperti semula. Adakah kamu ragu-ragu tentang masalah itu?"

        Lelaki itu menjawab,"Tidak".

        Maka Dajjal telah membunuhnya kemudian menghidupkannya lagi. Lalu lelaki itu berkata sebaiknya Dajjal menghidupkannya,"Demi Allah. Aku lebih mengetahui tentang dirimu sekarang ini daripada apa yang aku tahu kemarin".
Abu Said menyambung lagi,"Dajjal itu ingin membunuh lelaki itu tetapi tidak berdaya" (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudhry)