Obat Asam Urat dan Awet Muda

Obat Asam Urat dan Awet Muda
Obat Asam Urat dan Awet Muda

Kamis

ORANG YANG TERLEBIH DAHULU MASUK SURGA

        Telah diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Saya melihat ada seorang Nabi yang disertai dengan satu dua orang saja, bahkan ada seorang Nabi yang tidak mempunyai pengikut seorang pun. Kemudian terlihat olehku satu rombongan besar yang kusangka mereka adalah umatku, namun, dikatakan kepadaku,"Ini adalah Musa dan kaumnya, tetapi lihatlah ke ufuk sana".

        Kemudian aku lihat satu rombongan besar, lantas dikatakan kepadaku, "Lihatlah ke ufuk yang lain", di sana kulihat satu rombongan besar, kemudian dikatakan kepadaku,"Ini adalah umatmu dan di dalam ada tujuh puluh ribu orang yang akan masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu".

        Beliau lalu bangkit dan masuk ke dalam rumah. Maka orang-orang ramai membicarakan masalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Salah seorang di antara mereka berkata,"Barangkali adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw".

        Ada pula yang berkata,"Barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam kemudian mereka tidak menyekutukan Allah".

        Dan mereka memperkirakan yang macam-macam. Kemudian Rasulullah saw.keluar dan bersabda keada mereka,"Apa yang sedang kalian bicarakan?"

        Kemudian mereka menceritakan kepada Rasulullah saw., maka beliau bersabda,"Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menjampi, mereka yang tidak pernah minta dijampi, mereka yang tidak meramal dan hanya kepada Tuhan sajalah mereka bertwakkal".

        Kemudian 'Ukkasyah bin Mihshan berkata,"Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya termasuk golongan mereka".

        Beliau bersabda,"Kamulah termasuk golongan mereka".

        Lantas berdirilah orang lain seraya berkata,"Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya termasuk golongan mereka".

        Beliau menjawab,"Kamu telah didahului oleh 'Ukkasyah" (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas)