Obat Asam Urat dan Awet Muda

Obat Asam Urat dan Awet Muda
Obat Asam Urat dan Awet Muda

Senin

KISAH FIR'AUN DAN NABI MUSA

        Nabi Musa hidup di tengah keluarga Fir'aun. Suatu saat, Fir'aun meletakkannya di dalam kamarnya ketika beliau masih kecil. Saat itu beliau menarik jenggot Fir'aun hingga menyentuh tanah. Maka Fir'aun menjadi marah dan bermaksud hendak membunuhnya.

        Tetapi istrinya, Aisyah berkata,"Toh, dia masih kecil dan belum dapat berfikir. Aku akan membuktikan kebenaran ini. Sodori ia mutiara dan bara api. Jika dia mengambil mutiara, engkau akan tahu bahwa dia dapat berfikir. Jika dia mengambil bara api, engkau akan tahu bahwa memang dia masih kecil dan tidak dapat berfikir".

        Maka Fir'aun menyuguhkan mutiara dan bara api. Ternyata Musa yang masih bayi mandatangi bara api dan menyuapkan ke mulutnya. Maka bara api itu membuat lidahnya kelu. (lihat Tafsir Ibn Katsir)