Obat Asam Urat dan Awet Muda

Obat Asam Urat dan Awet Muda
Obat Asam Urat dan Awet Muda

Minggu

SIKSA DI NERAKA

        "Nanti pada hari Kiamat ada seseorang yang didatangkan kemudian dilemparkan ke dalam neraka, maka keluarlah usus perutnya dan berputar-putar di dalam neraka sebagaimana berputarnya keledai yang sedang berada dalam penggilingannya. Lantas para penghuni neraka berkumpul seraya berkata,"Wahai Fulan, kenapa kamu seperti itu? Bukankah kamu dulu menyuruh untuk berbuat baik dan melarang perbuatan munkar?"

        Ia menjawab,"Benar, saya dulu menyuruh untuk berbuat baik tetapi saya sendiri tidak mengerjakannya; dan saya melarang dari perbuatan munkar, tetapi saya sendiri malah melakukannya" (HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid bin Haritsah)