Obat Asam Urat dan Awet Muda

Obat Asam Urat dan Awet Muda
Obat Asam Urat dan Awet Muda

Selasa

JAUL BELI YANG BAROKAH

        Suatu ketika ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari seorang laki-laki lain. Beberapa hari kemudian si pembeli menemukan tempayan yang berisi emas di dalam tanah yang dia beli.

        Maka si pembeli berkata kepada si pemilik tanah,"Ambillah, emas ini milikmu, sesungguhnya aku hanya membeli tanahmu saja dan aku tidak membeli emas milikmu".

        Si pemilik tanah berkilah,"Sesungguhnya aku telah menjual kepadamu tanah milikku dan semua yang terkandung di dalamnya".

        Kedua orang itu, si pembeli dan penjual sama-sama tidak mengakui tempayan emas itu hingga akhirnya mereka meminta orang ketiga untuk memutuskan perselisihan (kecil) di antara mereka. Orang ketiga yang menghakimi mereka bertanya,"Aku mempunyai seorang budak pria".

        Sedangkan yang satunya menjawab,"Aku mempunyai seorang budak wanita".

        Orang ketiga itu pun berkata,"Kawinkanlah budak pria dengan budak wanita yang kalian miliki, lalu nafkahilah kedua budak kalian dari emas itu".

        Demikian sabda Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.