Obat Asam Urat dan Awet Muda

Obat Asam Urat dan Awet Muda
Obat Asam Urat dan Awet Muda

Jumat

NERAKA JAHANAM UNTUK PENDUSTA

        Rasulullah saw. bersabda,"Orang pertama yang diadili pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Ia dipanggil di hadapan Tuhan dan diperlihatkan kepadanya amal perbuatannya dan ia pun mengenalinya.

        Tuhan bertanya,"Apa yang telah kamu perbuat untuk mendapatkannya (mati syahid)?"

        Lelaki itu menjawab,"Aku berperang demi (mendapat) ridha-Mu hingga aku gugur di medan laga".

        Tuhan berfirman,"Kamu berdusta! Kamu berperang supaya dibilang orang pemberani dan sungguh kamu telah mendapatkan keinginan itu".

        Kemudian Tuhan memerintahkan agar orang itu diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka".

        Orang kedua adalah seorang laki-laki yang tekun menuntut ilmu, mengajarkan ilmunya dan membaca Al-Qur'an. Ia dipanggil di hadapan Alah dan diperlihatkan kepadanya amal pebuatannya dan ia pun mengenalinya.

        Tuhan bertanya,"Apa yang telah kamu perbuat dengannya (menuntut ilmu)?

        Lelaki itu menjawab,"Hamba menuntut ilmu, mengajarkannya kepada orang lain dan membaca Al-Qur'an demi Engkau Tuhan".

        Tuhan berfirman,"Kamu berdusta! Kamu menuntut ilmu supaya dibilang orang pintar dan kamu membaca Al-Quran supaya dibilang qari' yang bagus dan sungguh kamu telah mendapat semua itu.

        Kemudian Tuhan memerintahkan agar orang itu diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka".

        Orang ketiga adalah seorang laki-laki yang dilapangkan dan dikaruniai Allah segala macam harta benda, dan dipanggil di hadapan Allah, diperlihatkan kepadanya amal perbuatannya dan ia pun mengenalinya.

        Tuhan bertanya,"Apa yang telah kamu perbuat terhadapnya (harta bendamu)?"

        Lelaki itu menjawab,"Aku tidak pernah melewatkan kesempatan (untuk) menafkahkan harta bedaku di jalan-Mu dan itu demi Engkau wahai Tuhanku".

        Tuhan berfirman, "Kamu telah berdusta! Kamu tidak melakukan semua itu kecuali dengan pamrih supaya dibilang sebagai seorang yang dermawan dan sungguh kamu telah mendapatkan semua itu".

        Kemudian Tuhan memerintahkan agar orang itu diseret dan dilemparkan dalam api neraka". (HR. Muslim)