Obat Asam Urat dan Awet Muda

Obat Asam Urat dan Awet Muda
Obat Asam Urat dan Awet Muda

Minggu

ZAKAT YANG DITOLAK

        Sesungguhnya Tsa'labah bin Hatib al-Anshari memohon kepada Rasulullah saw.agar didoakan kepada Allah supaya dia kaya. Tsa'labah berjanji bahwa dia akan memberikan hak, yakni zakat kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Kemudian Rasulullah mendoakannya.

        Rasulullah menyuruhnya agar memelihara domba. Kemudian domba itu berkembang biak seperti belatung. Dombanya memenuhi Madinah. Dombanya membuat dia lalai untuk mendirikan shalat. Ketika turun ayat yang mewajibkan zakat, Tsalabah berupaya supaya tidak perlu mengeluarkannya. Dia berkata, "Zakat itu hanyalah sebagai jizyah".

        Dia ditagih beberapa kali, namun tidak memberi hingga turunnya ayat,"Dia di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah…" (QS. At-Taubah, 75)

        Setelah turun ayat itu, kemudian Tsa'labah bergegas untuk memberikan zakatnya kepada Rasulullah, namun beliau tidak mau menerimanya, karena Allah melarang beliau menerima zakat. Rasulullah pun wafat tanpa mau menerima zakatnya. Demikian pula ketiga khalifah sepeninggalnya, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman. Semua menolak zakatnya. Para khalifah ini berkata, "Rasulullah sendiri tidak menerima zakatnya, maka bagaimana mungkin aku dapat menerimanya?"

        Akhirnya Tsa'balah mati pada masa pemerintahan khalifah Utsman.